HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ ĐẤU THẦU ĐIỆN TỬ

-Điều kiện thực hiện:

  • Máy tính đã được kết nối và cài đặt token

  • Máy tính đã cài phần mềm kế số VNeGP Client Agent.

–Hướng dẫn cài đặt phần mềm VNeGP Client Agent

–A/c đăng nhập vào trang web:https://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest/guideline-contractors bấm tải về phần mềm VNeGP Client Agent.– Sau khi tải tệp về a/c mở lên và chạy file agent-setup-ver1.0.2.exe để tiến hành cài đặt.

-A/c chọn Next—->Next—-->Install sau đó đợi phần mềm chạy cài đặt rồi chọn Finish.

 

 

-Sau khi cài đặt xong a/c trở về desktop sẽ thấy biểu tượng này bật nó lên   nếu máy tính a/c hiển thị như này là đã cài đặt thành công.

 

———Đăng ký chữ ký số

-A/c vào trang đấu thầu điện tử chọn Đăng nhập sau đó vào phần Trang cá nhân

-Sau đó vào phần thông tin tài khoản và chứng thư số.

-A/c click chọn phần đăng ký chứng thư số và bấm đăng ký rồi chọn chữ ký số.

-Sau khi chọn xong a/c bấm lưu rồi nhập mã xác thực gửi xác nhận là đã đăng ký thành công.

  • ***CHÚC BẠN THÀNH CÔNG***

    • Tổng đài hỗ trợ:  0969.22.11.00 – 0868 106068                 
      Các ngày cuối cùng kỳ kê khai tổng đài hỗ trợ tới 24h
    • Đăng ký mua hay gia hạn cks ngay tại đây  Hoặc liên hệ ngay  0911.33.08.09 – 0969.22.11.00