Hướng dẫn cài đặt eSigner 1.0.9

Nếu a/c đăng nhập trang thuế gặp lỗi này a/c chỉ cần nhấp vào tài về bộ cài đặt tool ký TCT rồi tiền hành cài đặt thì sẽ đăng nhập được trang thuế bình thường.

Sau khi tải về bộ cài eSigner_1.0.9_setup:

a/c có thể mở file trực tiếp lên rồi cài đặt hoặc giải nén ra rồi tiến hành cài đặt.

Bước 1: Chạy file eSigner 1.0.9_setup.exe:

Bước 2: Chọn Next.

Bước 3: Chọn Install.

Bước 4: Chọn Finish để hoàn thành cài đặt.

Tool ký đã được cài đặt xong và thông báo đang hoạt động:

Như vậy là a/c đã cài thành công tool ký số của TCT.

  • ***CHÚC BẠN THÀNH CÔNG***

    • Tổng đài hỗ trợ:  0969.22.11.00 – 0868 106068                 
      Các ngày cuối cùng kỳ kê khai tổng đài hỗ trợ tới 24h
    • Đăng ký mua hay gia hạn cks ngay tại đây  Hoặc liên hệ ngay  0911.33.08.09 – 0969.22.11.00